info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 TO DOBRÉ V NÁSMixed media, 2020

Kdokoliv se na toto dílo vytvořené na zrcadlové desce podívá, uvidí svůj odraz doplněný křídly.

TO DOBRÉ Z NÁS můžete vidět na podzim 2020 v Kulturním centru České republiky ve španělském městě Malaga.

Dílo vzniklo pro charitativní výstavu NA KŘÍDLECH UMĚNÍ.

///

THE GOOD IN US

Mixed media, 2020

Anyone who looks at this work created on a mirror plate will see its reflection complemented by wings.

In the autumn of 2020, you can see THE GOOD IN US in the Cultural Center of the Czech Republic in the Spanish city of Malaga.


The artwork was created for charity exhibition NA KŘÍDLECH UMĚNÍ (ON THE WINGS OF ART).

Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic