info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design
Štěpánka Koutná je kreativní ředitelkou a spolumajitelkou designového studia Yellow Shapes.

Její komerční tvorba se často prolíná s tou nezávislou a navzájem se obohacují.

Klíčová je pro Štěpánku vždy myšlenka a s ní spojené emoce.

Obzvláště ve volné tvorbě, kde na rozdíl od komerční nemá dané mantinely, využívá veškerých myslitelných materiálů. Je tedy možné ji nazývat multifunkčním kreativcem?

Štěpánka je členkou dvou uměleckých skupin, které se obě věnují výstavám a akcím se společenským přesahem. Více o jejich činnosti se dozvíte zde: www.modranen-schule.cz a www.art-attack.cz.

- - - - - - - - 

kontaktní informace:
stepanka@yshapes.cz
‭+420 777 310 041‬

///

Štěpánka Koutná is the creative director and co-owner of the Yellow Shapes design studio.

Her commercial work often blends with the independent one and they enrich each other.

The key for Štěpánka is always an idea and the emotions associated with it.

Especially in free work, where, unlike the commercial one, she has no limits, she uses all conceivable materials. So is it possible to call her a multifunctional creative?

Štěpánka is a member of two art groups, both of which are dedicated to exhibitions and events with a social dimension.More about their activities: www.modranen-schule.cz www.art-attack.cz.

- - - - - - - -

contact:
stepanka@yshapes.cz
‭+420 777 310 041‬


Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic