info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 PEOPLE

akryl, 2021
diptych 240 x 300 mm

PEOPLE vzniklo pro charitativní prodejní výstavu “POD HLADINOU” s cílem podpořit Lékaře bez hranic na jejich misích v Jemenu. Aukce je složená z uměleckých děl vytvořených studenty z pěti pražských mezinárodních škol a profesionálními umělci ART ATTACK, jehož je Štěpánka členkou.

Více informací o aukci naleznete na www.32auctions.com/UnderTheSe.

Všechna díla v aukci zde.

///

PEOPLE
acrylic, 2021
diptych 240 x 300 mm

PEOPLE was created for the charity sales exhibition "UNDER THE SEA" to support Doctors Without Borders on their missions in Yemen. The auction is composed of artworks created by students from five international schools in Prague and professional artists from ART ATTACK, of which Štěpánka is a member.


More information about the auction can be found at www.32auctions.com/UnderTheSea.

All works in the auction here.
Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic