info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

POD HLADINOUvýstava, 2021

2. ročník charitativní prodejní výstavy s cílem podpořit Lékaře bez hranic na jejich misích v Jemenu, tentokrát s názvem "POD HLADINOU".

Všechna umělecká díla z této aukce si můžete prohlédnout osobně v Galerii Topičův salon na Národní 9, kde budou vystavena od 1. 5. do 16. 5., pondělí až neděle 12 - 19 hod. Konec online aukce je 24. 5. 2021 ve 22:00.

Aukce je složená z uměleckých děl vytvořených studenty z pěti pražských mezinárodních škol a profesionálními umělci.

Více informací o akci:
www.32auctions.com/UnderTheSea
www.art-attack.cz
www.amal-fond.com 

///

UNDER THE SEA

Exhibition, 2021

The 2nd annual charity sales exhibition to support Doctors Without Borders on their missions in Yemen, this time called "UNDER THE SEA".

All artworks from this auction can be viewed in person at the Topič’s Salon Gallery, Národní 9, where they will be displayed until the May 16, Monday - Sunday, 12pm - 7pm. End of the online auction is May 24 2021 at 10:00pm CEST.

The auction is composed of artworks created by students from five Prague international schools and professional artists.


More info about the event:
www.32auctions.com/UnderTheSea
www.art-attack.cz
www.amal-fond.com 

CO JE TO...?
Mixed Media, 2021
800 x 600 mm

Toto dílo je technologicky vyspělé natolik, že měří čas a zároveň se na displejích jednotlivých historizujících hodin objevují témata společensky důležitá, ale i každodenní. To vše pod dohledem mnoha očí.


///

WHAT IS THIS...?
Mixed Media, 2021
800 x 600 mm

This work is so technologically advanced that it measures time while at the same time the displays of each historicizing clock feature themes of social importance as well as everyday life. All this under the gaze of many eyes. 


PEOPLE
akryl, 2021
diptych 240 x 300 mm


///

PEOPLE
acrylic, 2021
diptych 240 x 300 mm


 


Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic