info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 CO TO JE?

Mixed Media, 2021
800 x 600 mm

CO TO JE...? vzniklo pro charitativní prodejní výstavu “POD HLADINOU” s cílem podpořit Lékaře bez hranic na jejich misích v Jemenu. Aukce je složená z uměleckých děl vytvořených studenty z pěti pražských mezinárodních škol a profesionálními umělci ART ATTACK, jehož je Štěpánka členkou.

Více informací o aukci naleznete na www.32auctions.com/UnderTheSea

Všechna díla v aukci zde.

Toto dílo je technologicky vyspělé natolik, že měří čas a zároveň se na displejích jednotlivých historizujících hodin objevují témata společensky důležitá, ale i každodenní. To vše pod dohledem mnoha očí.


///

WHAT IS THIS...?
Mixed Media, 2021
800 x 600 mm

WHAT IS...? was created for the charity sales exhibition "UNDER THE SEA" to support Doctors Without Borders on their missions in Yemen. The auction is composed of artworks created by students from five international schools in Prague and professional artists from ART ATTACK, of which Štěpánka is a member.

More information about the auction can be found at www.32auctions.com/UnderTheSea.

All works in the auction here.


This work is so technologically advanced that it measures time while at the same time the displays of each historicizing clock feature themes of social importance as well as everyday life. All this under the gaze of many eyes.
Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic