info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 SUCHÉ BARBORKYMixed media, 2016

Autorské tisky vznikly během workshopu Suchá jehla - kouzlo linie ve Šternberském paláci. Jedná se o volný přepis Sv. Barbory od Lucase Cranacha. Cranachovo dílo bylo již za jeho života mnohokrát kopírováno díky grafickým technikám, které v 16. století zažívaly rozkvět.

Na výsledné asambláži se spolupodílela Modřanen Schule.

///

DRY BARBORKAS

Mixed media, 2016

The author's prints were created during the workshop Dry Needle - The Magic of the Line in the Sternberg Palace. This is a free transcript of St. Barbara by Lucas Cranach. Cranach's work has been copied many times during his lifetime thanks to graphic techniques that flourished in the 16th century.

Modřanen Schule participated in the resulting assemblage.
Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic