info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 STRELITZIA
Název výstavy i samotného díla STRELITZIA má dva významy: Je názvem pro exotickou květinu nebo také rajského  ptáka. Dílo poukazuje na kontrast mezi volností ptáka a květinou ve váze, proměně květu v čase a stálostí malby. V současnosti se toto dílo nachází v soukromé galerii San Luis ve Španělsku: galeriasanluis.com.

///

STRELITZIA, which was also the title of the exhibition, has two meanings: It is the name for an exotic flower or a bird of paradise. The work points out the contrast between the freedom of the bird and the flower in the vase, the transformation of the flower over time and the stability of the painting. This work is currently displayed in the private gallery of San Luis, Spain: galeriasanluis.com.

STRELITZIA

Mixed Media, 2019

Ručně malovaná upcyclingová kolekce porcelánu vznikla pro charitativní prodejní výstavu Strelitzia. Výstava byla pořádána sdružením nezávislých umělců ART ATTACK, jehož je Štěpánka členkou. Více informací o výstavě na www.strelitzia.cz.

///

STRELITZIA

Mixed Media, 2019

The hand-painted upcycling porcelain collection was created for the Strelitzia charity sales exhibition. The exhibition was organized by the association of independent artists ART ATTACK, of which Štěpánka is a member. More information about the exhibition at www.strelitzia.cz.


PERSPEKTIVA

Mixed media, 2019

PERSPEKTIVA vznikla pro charitativní prodejní výstavu Strelitzia - Umělci pro ACORUS (pomoc osobám ohroženým domácím násilím). Výstava byla pořádána sdružením nezávislých umělců ART ATTACK, jehož je Štěpánka členkou. Více informací o výstavě naleznete na www.strelitzia.cz.

V současnosti PERSPEKTIVU najdete v Galerie U Lanové Dráhy.

///

PERSPECTIVE

Mixed media, 2019

PERSPECTIVE was created for the charity sales exhibition Strelitzia - Artists for ACORUS (help for people at risk of domestic violence). The exhibition was organized by the association of independent artists ART ATTACK, of which Štěpánka is a member. More information about the exhibition can be found 

PERSPECTIVE is currently displayed in the gallery Galerie U Lanové Dráhy.Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic