info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 CESTY SVOBODY – CESTY KE SVOBODĚ
PRAPOR

Mixed media, 2019

Figuríny Prapor a Trenýrky byly vytvořeny pro výstavu SVOBODY v karlínské Invalidovně, která reflektovala výročí 30 let od sametové revoluce. Staly se tak součástí instalace CESTY SVOBODY – CESTY KE SVOBODĚ.

V současnosti se Prapor nachází v soukromé galerii San Luis ve Španělsku: galeriasanluis.com.

///

FLAG

Mixed media, 2019

The Flag and Shorts mannequins were created for the SVOBODY exhibition in the Karlín Invalidovna, which reflected the 30th anniversary of the Velvet Revolution. They became part of the installation WAYS OF FREEDOM - WAYS TO FREEDOM.

The Flag is currently displayed in a private gallery in San Luis, Spain:

galeriasanluis.com.


INSTALACE CESTY SVOBODY - CESTY KE SVOBODĚ

Mixed Media, instalace 2019

Instalace vedla od vstupních dveří přes figuríny Prapor a Trenýrky až po hlavní výstavní prostor, který byl částečně pokryt bublinkovou folií. Zpočátku cesty diváků po prostoru nevedly příliš svobodně, až po výzvě k volnému pohybu bylo svobodu vidět i slyšet.

///

WAY OF FREEDOM - WAYS TO FREEDOM

Mixed Media, installation 2019

The installation led from the front door past the Flag and Shorts mannequins to the main exhibition space, which was partially covered with bubble wrap. At first, the spectators didn´t move around very freely, only after they were encouraged to do so, it was possible to see and hear freedom.


záznam performance k výstavě
CESTY SVOBODY - CESTY KE SVOBODĚ


///

performance for the exhibition
CESTY SVOBODY - CESTY KE SVOBODĚ
foto ze zákulísí

///

behind the processŠtěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic