info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 PERSPEKTIVAMixed media, 2019

PERSPEKTIVA vznikla pro charitativní prodejní výstavu Strelitzia - Umělci pro ACORUS (pomoc osobám ohroženým domácím násilím). Výstava byla pořádána sdružením nezávislých umělců ART ATTACK, jehož je Štěpánka členkou. Více informací o výstavě naleznete na www.strelitzia.cz.

V současnosti PERSPEKTIVU najdete v GALERII U LANOVÉ DRÁHY.

///

PERSPECTIVE

Mixed media, 2019

PERSPECTIVE was created for the charity sales exhibition Strelitzia - Artists for ACORUS (help for people at risk of domestic violence). The exhibition was organized by the association of independent artists ART ATTACK, of which Štěpánka is a member. More information about the exhibition can be found at www.strelitzia.cz.

PERSPECTIVE is currently displayed in the gallery Galerie U Lanové Dráhy.


Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic