info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 KÝBL ŠTĚSTÍMixed media/ happening, 2017

Z kýblu s montážní pěnou vyrůstá strom prodchnutý pavučinkami. Zlatá muška má to štěstí, že se do nastražených sítí nechytila.

Štěstí by nemělo být pouze součástí soukromých sbírek, a proto bylo dílo možno po omezenou dobu vidět na tramvajové zastávce Modřanská škola v místě působiště skupiny Modřanen Schule.

///

BUCKET OF HAPPINESS

Mixed media/ happening, 2017

A tree full of cobwebs grows from a bucket of mounting foam. The golden fly is lucky that it didn't get caught in the trawls.

Happiness should not only be part of private collections. Therefore, the work could only have been seen for a limited time at the tram stop Modřanská škola in the place of operation of the group Modřanen Schule.Guerilla street art: Gangsta instalace Kýbl štěstí. Kolektiv neznámých nadnárodních autorů.

Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic