info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 HEINER MÜLLER: KVARTET (PODLE LACLOSE)Svět se řítí do záhuby, ale večírek teprve začíná. Tanec na vlastním hrobě. Muzeum lásek na spáleništi...Nebezpečné známosti vtipnější a temnější než kdykoli dřív. A žádné později už nebude.

Štěpánka společně s Modřanen Schule je autorkou kostýmů a výpravy.

Více o divadelním představení na ty-ja-tr.cz.

///

HEINER MÜLLER: QUARTET (ACCORDING TO LACLOS)


The world is soon to be doomed, but the party is just beginning. Dancing on your own grave. A museum of love burnt... Dangerous Acquaintances funnier and darker than ever. And there will be no later.

Štěpánka together with Modřanen Schule is the author of costumes and sets.


Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic