info  / umění /// art  /  kutilství /// DIY  /  design

 ČERNÁ?Mixed media, 2018

ČERNÁ? je jedno z technologicky nejvyspělejších multimediálních děl Štěpánky Koutné.

K řešení náročných technologických otázek přispěli také kolegové z umělecké skupiny Modřanen Schule a z firmy Yellow Shapes.

///

BLACK?

Mixed media, 2018

BLACK? is one of the most technologically advanced multimedia works by Štěpánka Koutná.

Colleagues from the Modřanen Schule art group and the Yellow Shapes company also contributed to solving challenging technological issues.


Štěpánka Koutná   2020  /  Prague, Czech republic